Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý khách cung cấp vào những mục đích hợp pháp dưới đây:
- Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ khi khách hàng có yêu cầu
- Sử dụng để xác nhân đặt hàng khi quý khách phát sinh đơn hàng
- Gửi thông bảo, thực hiện cách chương trình quảng cáo, marketing, PR cho các dịch vụ mới trên website: 
+ Cung cấp thông tin về dịch vụ thông qua email
+ Phân tích xu hướng tiêu dùng của quý khách để cải thiện trải nghiệm của quý khách khi vào website, cải thiện dịch vụ cũ, xây dựng dịch vụ mới
+ Sử dụng thông tin để liên lạc với khách hàng cho cách cuộc khảo sát, thăm dò dư luận, trao đổi ý kiến, đánh giá bính luận hay để thông báo các chương trình, sự kiện khuyến mại
+ Thông qua địa chỉ mail, số điện thoại mà khách hàng cũng cấp để phản hồi những thắc mắc, ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Tags:

Mr.Hà : 0947.809.266

0947.809.266


Mr. Hải : 0941.655.279

0941.655.279


Ms SƯƠNG_HCM : 0917650033

0917 650 033


Tư vấn mua hàng : 0437918122

0918 839 254